Doradztwo zawodowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017
 1. Pomoc młodzieży w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu i kierunku kształcenia:
 • badanie preferencji i zainteresowań zawodowych,
 • udzielanie indywidualnych porad na podstawie przeprowadzonych badań

(pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów oraz
w podejmowaniu decyzji zawodowych),

 • pomoc młodzieży z problemami zdrowotnymi w podjęciu dalszej nauki (wydanie opinii w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia).
 1. Udostępnianie informacji o szkołach i zawodach:
 • udzielanie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego województwa i regionu oraz o kryteriach i warunkach przyjęć do tych szkół,
 • udzielanie informacji o szkołach wyższych.
 1. Prowadzenie zajęć grupowych w klasach przygotowujących do wyboru szkoły i zawodu:
 • zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu uczniów gimnazjum mające na celu zachęcanie uczniów do własnej aktywności w kierunku samopoznania i samooceny, przygotowania do wyboru szkoły, zawodu,
 • zajęcia z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych służące określeniu zainteresowań, predyspozycji do wykonywania określonych czynności zawodowych, określenie ścieżek edukacyjno-zawodowych, pogłębianie wiedzy o rynku pracy oraz nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy.
 1. Spotkania z rodzicami uczniów dotyczące problematyki prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.