Zajęcia w szkołach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2017

Pracownicy Poradni psycholog Justyna Surowiec oraz pedagog Justyna Czarnacka-Płowaś przeprowadziły zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki cyberprzemocy w szkole, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.
Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Sosnowicy w kl. VII oraz kl.II, kl.III Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Dębowej Kłodzie w kl. III Gimnazjum. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat problemu zjawiska cyberprzemocy w celu uwrażliwienia ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

zdjęcie: printerest.com

Galeria

  • Powiększ zdjęcie zajęcia w szkole

    zajęcia w szkole

  • Powiększ zdjęcie cyberprzemoc

    cyberprzemoc