Przesiewowe badania mowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2017

W październiku i listopadzie logopedzi z naszej Poradni przeprowadzili przesiewowe badania mowy dzieci z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego ,,Skowronek"
w Parczewie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego i objętych nauczaniem wczesnoszkolnym w Szkole Podstawowej w Dawidach oraz w SP w Uhninie. Rodzice mogą zgłaszać dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w wymowie, na porady po przesiewowych badaniach mowy telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.