Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

O Poradni

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1700

Sekretariat pracuje w godz. 800 - 1600

Informujemy, że osoby zgłaszające się do Poradni będą proszone o podanie numeru PESEL dziecka.

 

MISJA

Misją Poradni jest udzielenie dzieciom i młodzieży wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielenie rodzicom i nauczycielom wspracia związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży.

KADRA

Dyrektor Poradni - mgr Nastaj Renata

Psycholodzy:

Pedagodzy:

Logopedzi:

Terapeuta integracji sensorycznej - mgr Bartnicka Monika

Doradca zawodowy - mgr Sawicka Agnieszka

Sekretarz Poradni - mgr Jarzębkowska Edyta

REJON DZIAŁANIA

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie  specjalityczną pomocą obejmuje następujące gminy:

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom  i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia  właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.