Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Opiniowanie

Po przeprowadzonych badaniach każdorazowo omawiamy wyniki badań z rodzicami/ opiekunami prawnymi i na ich wniosek wydajemy opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wydaje opinię w sprawie: