Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadania placówki

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: