Jesteś tutaj: Start / Terapia

Terapia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

BIOFEEDBACK

Metoda wykorzystywana do ulepszenia funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych, poprzez zmianę jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności. Pozwala na uzyskanie świadomej kontroli w zakresie funkcji mózgu, przebiegającej poza naszą świadomością. Celem treningu jest uzyskanie odpowiednich parametrów fal mózgowych. Pacjent  uczy się kierować swoją czynnością bioelektryczną tak, że zwiększa występowanie fal pożądanych, a hamuje występowanie fal niepożądanych. Treningi prowadzą stopniowo do większej stabilizacji czynności mózgu i poprawy wzorca EEG, a przez to zapewniają poprawę koncentracji, uwagi, pamięci, snu, twórczości, organizacji własnych poczynań.

Wskazania:

 • ADHD, ADD.
 • Osłabiona koncentracja uwagi.
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
 • Inne zaburzenia w uczeniu się, (np. problemy z pamięcią).
 • Brak motywacji, apatia.
 • Zaburzenia emocjonalne.
 • Zaburzenia zachowania.
 • Zaburzenia mowy.
 • Bezsenność i zaburzenia snu.
24 października 2017

Integracja sensoryczna

 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci wolniej rozwijających się wspomagające procesy integracji sensorycznej.
 • Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia genetyczne i neurologiczne).
 • Terapia dzieci z objawami ADHD, zahamowaniem psychoruchowym, opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym.
 • Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi: ze specyficznymi problemami w nauce matematyki (dyskalkulia), w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
 • Terapia dzieci z obronnością dotykową.
24 października 2017