Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Badania przesiewowe

Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy  u dzieci młodszych (od 5 roku życia ), dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci starszych i  młodzieży. Badania wykonywane są w oparciu o Platformę do Badań Zmysłów opracowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy ,,Medicus”
w Warszawie. Pozwalają na wykrycie zaburzeń rozwojowych zmysłów, co jest  podstawą do pogłębionej diagnostyki oraz podjęcia działań terapeutycznych.

         Przesiewowe badania zmysłów przeprowadzane są w Poradni, ale na prośbę zainteresowanej placówki mogą być również wykonane na terenie szkół
i przedszkoli.

        Przeprowadzamy: