Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dokumenty do pobrania

Artykuły

Dokumenty dla szkół i placówek oświatowych

18 maja 2020
Dyrektor PPPP - Nastaj Renata

Dokmenty dla rodziców i opiekunów

18 maja 2020
Dyrektor PPPP - Nastaj Renata

Dokumenty do Zespołu Orzekającego

25 października 2017