Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Opiniowanie

Po przeprowadzonych badaniach każdorazowo omawiamy wyniki badań z rodzicami/ opiekunami prawnymi i na ich wniosek wydajemy opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wydaje opinię w sprawie:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Wcześniejszego przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
 • Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego.
 • Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 • Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 • Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
 • Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.
 • O specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 • O której mowa w art..16 ust 10 pkt 2 lit.a UoSO.
 • Inne opinie o przebadanych.