Jesteś tutaj: Start / Badania przesiewowe

Badania przesiewowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy  u dzieci młodszych (od 5 roku życia ), dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci starszych i  młodzieży. Badania wykonywane są w oparciu o Platformę do Badań Zmysłów opracowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy ,,Medicus”
w Warszawie. Pozwalają na wykrycie zaburzeń rozwojowych zmysłów, co jest  podstawą do pogłębionej diagnostyki oraz podjęcia działań terapeutycznych.

         Przesiewowe badania zmysłów przeprowadzane są w Poradni, ale na prośbę zainteresowanej placówki mogą być również wykonane na terenie szkół
i przedszkoli.

        Przeprowadzamy:

  • przesiewowe badania słuchu, w tym badania progu słyszenia za pomocą audiometrii tonalnej, badania słyszenia dźwięków o częstotliwościach pasma mowy oraz badania rozumienia mowy w utrudnionych warunkach;
  • przesiewowe badania wzroku pozwalające wykryć wady związane
    z nieprawidłowym odbieraniem ostrości i kontrastowości obrazów oraz zaburzenia rozróżniania kolorów;
  • przesiewowe badania mowy diagnozujące sprawność narządów mowy, słuch fonemowy, poprawność artykulacji, aspekt gramatyczny mowy, słownictwo oraz pamięć słuchową;
  • przesiewowe badania uwagi słuchowej diagnozujące zaburzenia w zakresie świadomego słuchania i korzystania z bodźców dźwiękowych oraz w zakresie podzielności i selektywności uwagi słuchowej.