Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2022/2023 Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie z dnia 29 marca 2023 roku, ustalam dzień 7 kwietnia 2023 roku. (Wielki Piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie, w zamian za dzień - 22 kwietnia 2023 roku ( w wolną od pracy sobotę).

Autor: Dyrektor PPPP - Agnieszka Czornak