Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

WOKRO

                                                                                                                                                                                                      

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Parczewie w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM” pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Powiecie Parczewskim

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 0 do 3 lat, poprzez:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo prowadzonych przez terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu parczewskiego

Wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu „ZA ŻYCIEM”, mogą być objęte dzieci:

  • mieszkające na terenie Powiatu Parczewskiego,
  • posiadające skierowanie od lekarza, stwierdzające występowanie schorzeń według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych  ICD-10,
  • posiadające Orzeczenie o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
  • dzieci bez wymienionej wyżej dokumentacji na podstawie obserwacji rodziców lub zaświadczenia lekarskiego o zagrożeniu niepełnosprawnością.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

21-200 Parczew, ul. Mickiewicza 5

telefon: 83/354 28 13

Program jest finansowany z budżetu państwa i będzie realizowany w latach 2022- 2026

Druk do pobrania