Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Oferta Poradni

Oferta Poradni na rok 2022/2023

 

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone na terenie Poradni:

 • Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, Integracji Sensorycznej, przetwarzania słuchowego, predyspozycji zawodowych
 • Porady bez badań dla dzieci i młodzieży
 • Terapia specjalistyczna

 

 

Terapia specjalistyczna:

Przedział wiekowy

Rodzaj zajęć

Forma

Prowadzący

 

Przedszkolny, wczesnoszkolny, szkolny

Terapia psychologiczna

 

indywidualna

 

mgr Agnieszka Czornak

mgr Monika Pniak

mgr Elżbieta Kosiec

mgr Edyta Chmielarz

 6-7 lat

Trening Umiejętności Społecznych

grupowa

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

12-18 lat

Psychoterapia

indywidualna

mgr Edyta Chmielarz

Wczesnoszkolny,

szkolny

EEG Biofedback

indywidualna

mgr Elżbieta Kosiec

mgr Monika Pawluk-Melchior

Przedszkolny, wczesnoszkolny, szkolny

Terapia pedagogiczna (w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

indywidualna

mgr Barbara Pawlak

mgr Agnieszka Szczygielska

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

mgr Agnieszka Sawicka

6 -7 lat

 

Super Ucho! Trening usprawniający funkcje słuchowo-językowe

grupowa

mgr Agnieszka Szczygielska

Szkolny (klasy IV-VI)

Trening ortograficzny

grupowa

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

mgr  Monika Pawluk-Melchior

Przedszkolny, wczesnoszkolny

Terapia logopedyczna

indywidualna

mgr Jolanta Kucyk

mgr Agnieszka Kozioł

mgr Emilia Bartoszek-Melko

dr Agnieszka Kasperczuk-Bajda

Przedszkolny, wczesnoszkolny, szkolny

Terapia surdologopedyczna

indywidualna

mgr Jolanta Kucyk

dr Agnieszka Kasperczuk-Bajda

Wczesnoszkolny

Terapia niepłynności mówienia

grupowa

 

mgr Agnieszka Kozioł

Wczesnoszkolny, szkolny

Trening uwagi słuchowej

indywidulana

mgr Jolanta Kucyk

dr Agnieszka Kasperczuk-Bajda

Wczesnoszkolny i szkolny

Terapia Warknego (trening uwagi i przetwarzania słuchowego)

indywidualna

mgr Monika Bartnicka

Przedszkolny, wczesnoszkolny

Terapia Integracji Sensorycznej

indywidualna

mgr Monika Bartnicka

mgr Anna Junik

Wczesnoszkolny

Terapia ręki

indywidualna

 

mgr Monika Bartnicka

mgr Barbara Pawlak

Szkolny

Doradztwo zawodowe

indywidualna

 

mgr Agnieszka Sawicka

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

(od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej):

Rodzaj zajęć

Forma

Prowadzący

 

Terapia psychologiczna, neuropsychologiczna

indywidualna

mgr Agnieszka Czornak

Terapia psychologiczna

indywidualna

mgr Monika Pniak

Terapia pedagogiczna, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

indywidualna

mgr Barbara Pawlak

Terapia pedagogiczna, surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna

indywidualna

mgr Agnieszka Szczygielska

Terapia logopedyczna, surdologopedyczna

indywidualna

mgr Jolanta Kucyk

dr Agnieszka Kasperczuk-Bajda

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

indywidualna

mgr Emilia Bartoszek-Melko

Terapia logopedyczna, terapia miofunkcjonalna

indywidualna

mgr Agnieszka Kozioł

Terapia Integracji Sensorycznej

indywidualna

mgr Monika Bartnicka

mgr Anna Junik

Terapia ręki

indywidualna

mgr Monika Bartnicka

mgr Anna Junik

mgr Barbara Pawlak

 

Inne formy pomocy bezpośredniej realizowane na terenie Poradni

 • Interwencje kryzysowe/ mediacje
 • Terapia rodzin
 • Instruktaże do domowych programów sensorycznych
 • Porady dla rodziców
 • Konsultacje dla nauczycieli i specjalistów szkolnych
 • Działalność informacyjno-szkoleniowa:
  • Warsztaty dla Dobrych Rodziców – cykl spotkań, mgr Edyta Chmielarz

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone na terenie szkoły i przedszkola:

Przedział wiekowy

Temat

Forma zajęć

Prowadzący

Przedszkolny

Tworzymy grupę – zasady ułatwiające funkcjonowanie w grupie

Warsztaty jednodniowe

mgr Agnieszka Czornak

mgr Barbara Pawlak

Przedszkolny

Zabawy stymulujące rozwój mowy

Warsztaty jednodniowe

mgr Agnieszka Kozioł

mgr Emilia Bartoszek-Melko

Przedszkolny

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i konfliktach?

Warsztaty jednodniowe

mgr Agnieszka Czornak

mgr Barbara Pawlak

Przedszkolny

(5-6 lat)

W krainie zdrowych nawyków

Warsztaty jednodniowe

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

Przedszkolny, wczesnoszkolny

Przesiewowe badania mowy

Indywidualne spotkania z dziećmi

mgr Jolanta Kucyk

mgr Agnieszka Kozioł

mgr Emilia Bartoszek-Melko

dr Agnieszka Kasperczuk-Bajda

 

Przedszkolny, wczesnoszkolny, szkolny (klasy IV-VI)

Chronimy dzieci – przeciwdziałanie przemocy

Cykl warsztatów

Pedagodzy i psycholodzy

Przedszkolny

(kl. 0)

Zajęcia integracyjne

Warsztaty jednodniowe

mgr Agnieszka Czornak

mgr Barbara Pawlak

Wczesnoszkolny (kl. I)

Poznajmy się

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne

Warsztaty jednodniowe (wrzesień-październik)

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

Klasy 0-II

Spotkania z Leonem - profilaktyka zachowań agresywnych

Cykl warsztatów

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

Wczesnoszkolny

 

Tworzymy grupę - budowanie relacji rówieśniczych

Warsztaty jednodniowe

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

Wczesnoszkolny

Przyjaźń to najcenniejszy skarb

Warsztaty jednodniowe

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

Wczesnoszkolny

Bądź kumplem – nie dokuczaj

Warsztaty jednodniowe

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

Szkolny

(klasy IV-VI)

Bądź kumplem – nie dokuczaj

Warsztaty jednodniowe

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

mgr Monika Pawluk-Melchior

Szkolny

(klasa IV)

Domowi detektywi

Cykl zajęć

mgr Edyta Chmielarz

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

Szkolny

(klasa VII-VIII)

Unplugged – profilaktyka uzależnień

Cykl zajęć

mgr Edyta Chmielarz

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

Szkolny

(klasy IV-VIII)

Profilaktyka uzależnień – alkohol, papierosy, narkotyki

Warsztaty jednodniowe

mgr Edyta Chmielarz

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

Szkolny

(klasy IV-VIII)

Techniki uczenia się

Warsztaty jednodniowe

mgr Edyta Chmielarz

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

Szkolny

(klasy IV-VIII)

Złość, agresja, przemoc – profilaktyka przemocy rówieśniczej

Warsztaty jednodniowe

mgr Edyta Chmielarz

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

mgr Elżbieta Kosiec

mgr Monika Pawluk-Melchior

Szkolny

(klasa IV-VIII)

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Warsztaty jednodniowe

mgr Elżbieta Kosiec

mgr Monika Pawluk-Melchior

mgr Edyta Chmielarz

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

Szkolny

Fonoholizm – profilatyka uzależnienia od Internetu

Warsztaty jednodniowe

Psycholodzy i pedagodzy

Szkolny

Kiedy przychodzi lęk lub smutek – profilatyka zdrowia psychicznego dla nastolatków

Warsztaty jednodniowe

mgr Edyta Chmielarz

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

Wczesnoszkolne, szkolne

Zajęcia interwencyjne zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami

Warsztaty jednodniowe

Psycholodzy i pedagodzy

 

 

 • Inne według zgłaszanych potrzeb i w porozumieniu z Dyrektorem Poradni.

 

 

 

Pomoc dla rodziców i nauczycieli na terenie szkół:

 • Porady i konsultacje
 • Interwencje kryzysowe/ mediacje
 • Prelekcje
 • Szkoleniowe rady pedagogiczne
 • Udział w zespołach do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Obserwacje dzieci/uczniów podczas zajęć edukacyjnych

Proponowane tematy rad szkoleniowych i prelekcji:

Temat

Rodzaj zajęć

Prowadzący

 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szkoleniowa rada pedagogiczna

 

mgr Elżbieta Kosiec

mgr Barbara Pawlak

mgr Agnieszka Czornak

mgr Jolanta Kucyk

Adaptacja dzieci i młodzieży z różnicami kulturowymi, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą

Szkoleniowa rada pedagogiczna

mgr Elżbieta Kosiec

mgr Barbara Pawlak

Dysleksja w szkolnej rzeczywistości

Szkoleniowa rada pedagogiczna

mgr Monika Pawluk-Melchior

mgr Elżbieta Kosiec

 

Dyskalkulia w świetle europejskiej klasyfikacji

Szkoleniowa rada pedagogiczna

mgr Monika Pawluk-Melchior

mgr Elżbieta Kosiec

Jak pracować z dzieckiem z ADHD

Szkoleniowa rada pedagogiczna

mgr Monika Pniak

mgr Agnieszka Szczygielska

Jak wspierać ucznia w uczeniu się

Prelekcja dla rodziców

mgr Justyna Czarnacka-Płowaś

mgr Agnieszka Szczygielska

Zagrożenia wynikające z korzystania przez dzieci i młodzież z komputera i Internetu

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

mgr Elżbieta Kosiec

Zasady zachowania dzieci w domu, a przemoc rówieśnicza

Prelekcje dla rodziców i nauczycieli

mgr Elżbieta Kosiec

 

Kocham znaczy stawiam granice

Prelekcje dla rodziców i nauczycieli

mgr Monika Bartnicka

 

Jak zrozumieć dziecko z deficytami integracji sensorycznej

Prelekcje dla rodziców i nauczycieli

mgr Monika Bartnicka

mgr Anna Junik

 

Zaburzenia depresyjne, samookaleczenia oraz inne zaburzenia okresu dorastania

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

mgr Edyta Chmielarz

 

Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

mgr Agnieszka Kozioł

mgr Emilka Bartoszek-Melko

 

Konsekwencje nieprawidłowego toru oddechowego i zaburzonej funkcji połykania

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

mgr Agnieszka Kozioł

mgr Emilia Bartoszek-Melko

 

Agresja i trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu

Szkoleniowa rada pedagogiczna

mgr Anna Junik

Wybiórczość pokarmowa u dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Prelekcja dla rodziców

mgr Anna Junik

mgr Monika Bartnicka

Rola aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym

Prelekcja dla rodziców

mgr Monika Bartnicka

Kiedy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w klasie I

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

mgr Barbara Pawlak

Rozwój emocjonalno-społeczny w wieku 3-4 lat

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

mgr Agnieszka Czornak

Trudności adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

mgr Agnieszka Czornak

Doradztwo zawodowe

Prelekcja dla rodziców

mgr Agnieszka Sawicka

 

Wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na naukę

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

dr Agnieszka Kasperczuk-Bajda

 

 • Inne według zgłaszanych potrzeb i w porozumieniu z Dyrektorem Poradni.