Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Orzecznictwo

Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
  • niesłyszącego lub słabo słyszącego
  • niewidzącego lub słabo widzącego,
  • niepełnosprawnego ruchowo, w tym z afazją
  • niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki.
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki.

Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydawane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743).

Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców dziecka lub pełnoletnich uczniów. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego i przedstawić swoje stanowisko. Orzeczenie wydawane jest wyłącznie wnioskodawcom. Od orzeczenia w terminie 14 dni służy odwołanie do właściwego terytorialnie kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie. Orzeczenie może być na wniosek rodzica dziecka uchylone lub zmienione.

Druki do pobrania