Terapia logopedyczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017
 • Opóźniony rozwój mowy.
 • Wad wymowy (nieprawidłową artykulacją głosek).
 • Zaburzenia rozwoju mowy uwarunkowanymi np. dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, z niedokształceniem mowy o typie afazji.
 • Uszkodzony narząd słuchu: z jednostronną lub obustronną wadą słuchu (dzieci słabo słyszących i niesłyszących), korzystających
  z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.
 • Wad anatomicznych aparatu mowy np. z rozszczepem wargi
  i podniebienia.
 • Zaburzenia płynności mówienia (dzieci i młodzież jąkająca się).