Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Terapia

Artykuły

 • Terapia psychologiczna

  • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym wspomagające rozwój i dla dzieci przejawiających deficyty funkcji psychomotorycznych.
  • Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, niedowidzenie, niedosłyszenie, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne).
  • Terapia dzieci i młodzieży z objawami ADHD, zahamowaniem psychoruchowym.
  • Terapia dla dzieci moczących się.
  • Terapia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi (fobie szkolne, lęki, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia adaptacyjne, zachowania agresywne, nadmierna nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów, trudności w dostosowaniu się do obowiązujących reguł).
  • Wsparcie emocjonalne skierowane do dzieci i młodzieży przeżywających kryzys po stracie osobistej (żałobie), lub związanej z inną sytuacją traumatyczną (np. choroba, rozwód rodziców).
  • Praca terapeutyczna z młodzieżą przejawiającą zaburzenia okresu adolescencyjnego.
  • Indywidualne porady bez badań dla młodzieży.
  Czytaj Więcej o: Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna

  • Terapia pedagogiczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wolniej rozwijających się.
  • Praca z uczniem przejawiającym trudności we wczesnym etapie nauki czytania, pisania i liczenia (ryzyko dysleksji rozwojowej).
  • Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
  • Terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
  • Trening ortograficzny – grupowa terapia dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano dysortografię.
  • Pomoc terapeutyczna skierowana do uczniów mających trudności edukacyjne, które wynikają ze słabszego potencjału intelektualnego (inteligencja niższa niż przeciętna).
  Czytaj Więcej o: Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna

  • Opóźniony rozwój mowy.
  • Wad wymowy (nieprawidłową artykulacją głosek).
  • Zaburzenia rozwoju mowy uwarunkowanymi np. dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, z niedokształceniem mowy o typie afazji.
  • Uszkodzony narząd słuchu: z jednostronną lub obustronną wadą słuchu (dzieci słabo słyszących i niesłyszących), korzystających
   z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.
  • Wad anatomicznych aparatu mowy np. z rozszczepem wargi
   i podniebienia.
  • Zaburzenia płynności mówienia (dzieci i młodzież jąkająca się).
  Czytaj Więcej o: Terapia logopedyczna
 • BIOFEEDBACK

  Metoda wykorzystywana do ulepszenia funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych, poprzez zmianę jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności. Pozwala na uzyskanie świadomej kontroli w zakresie funkcji mózgu, przebiegającej poza naszą świadomością. Celem treningu jest uzyskanie odpowiednich parametrów fal mózgowych. Pacjent  uczy się kierować swoją czynnością bioelektryczną tak, że zwiększa występowanie fal pożądanych, a hamuje występowanie fal niepożądanych. Treningi prowadzą stopniowo do większej stabilizacji czynności mózgu i poprawy wzorca EEG, a przez to zapewniają poprawę koncentracji, uwagi, pamięci, snu, twórczości, organizacji własnych poczynań.

  Wskazania:

  • ADHD, ADD.
  • Osłabiona koncentracja uwagi.
  • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
  • Inne zaburzenia w uczeniu się, (np. problemy z pamięcią).
  • Brak motywacji, apatia.
  • Zaburzenia emocjonalne.
  • Zaburzenia zachowania.
  • Zaburzenia mowy.
  • Bezsenność i zaburzenia snu.
  Czytaj Więcej o: BIOFEEDBACK
 • Integracja sensoryczna

  • Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci wolniej rozwijających się wspomagające procesy integracji sensorycznej.
  • Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia genetyczne i neurologiczne).
  • Terapia dzieci z objawami ADHD, zahamowaniem psychoruchowym, opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym.
  • Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi: ze specyficznymi problemami w nauce matematyki (dyskalkulia), w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
  • Terapia dzieci z obronnością dotykową.
  Czytaj Więcej o: Integracja sensoryczna