Terapia pedagogiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017
  • Terapia pedagogiczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wolniej rozwijających się.
  • Praca z uczniem przejawiającym trudności we wczesnym etapie nauki czytania, pisania i liczenia (ryzyko dysleksji rozwojowej).
  • Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
  • Terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
  • Trening ortograficzny – grupowa terapia dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano dysortografię.
  • Pomoc terapeutyczna skierowana do uczniów mających trudności edukacyjne, które wynikają ze słabszego potencjału intelektualnego (inteligencja niższa niż przeciętna).